Obavijest

Koristimo kolektivni godišnji odmor od 12. srpnja, a rad s klijentima nastavljamo 26. kolovoza 2024.


Razvojno klinički centar

Psihološki centar Sever registriran je 2000. godine kao privatna psihološka praksa pri Hrvatskoj psihološkoj komori, među prvima u Hrvatskoj.

Tanja Sever

Specijalistica kliničke psihologije, nakon više godina rada na raznim pozicijama u javnom sektoru, od 2000. vodi vlastitu privatnu praksu - Psihološki centar Sever. Radila je na stvaranju prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti i na svim ostalim preduvjetima za stvaranje Hrvatske psihološke komore, gdje je vodila kliničku sekciju i bila članica Upravnog odbora. Intenzivno i predano bavi se dijagnostikom, tretmanom i terapijom djece i mladih u individualnim i skupnim oblicima rada. Višegodišnji je vanjski suradnik Katedre za razvojnu psihologiju Filozofskog fakulteta, Hrvatskih studija u Zagrebu i Odsjeka za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Zaposlenice centra

Tko smo mi

/Iva%20Marčelja
Iva Marčelja
Magistra psihologije, u rujnu 2014. diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. U Psihološkom centru Sever zaposlena je od rujna 2015. Završila je drugi stupanj edukacije iz bihevioralno - kognitivnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno kognitivne terapije. Područje interesa joj je rad s djecom starije osnovnoškolske i srednjoškolske dobi s problemima anksioznosti, sniženog raspoloženja te negativne slike o sebi.
/dr.%20sc.%20Vesna%20Ivasović
dr. sc. Vesna Ivasović
Doktorirala je u području kognitivne psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Klinički je psiholog. Završila je drugi stupanj kognitivno-bihevioralne terapije. Ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima u području psihodijagnostike i savjetovanja. Bila je članica radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Smjernica za rad s darovitom djecom i mladima, Vijeća za djecu, savjetodavne skupine za izradu programa PoMoZi Da za promicanje mentalnog zdravlja djece i mladih Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i drugih radnih tijela. Više od osam godina je bila zaposlena na radnom mjestu više savjetnice za stručne suradnike psihologe u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i za nastavnike psihologije. Višegodišnji je vanjski suradnik predavač na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autorica je većeg broja stručnih radova, znanstvenog rada te nekoliko priručnika. Održala je velik broj predavanja na stručnim skupovima i konferencijama na državnoj i međunarodnoj razini. Područje interesa joj je rad s darovitom i kreativnom djecom, darovitom djecom s teškoćama te djecom i mladima s različitim razvojnim teškoćama.
/Mia%20Jović
Mia Jović
Magistra socijalne pedagogije, diplomirala je u lipnju 2013. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Suradnica je Psihološkog centra Sever kao psihoterapeut pod supervizijom iz Realitetne terapije pri Europskom institutu za Realitetnu terapiju. Područje interesa joj je rad s djecom i adolescentima koji imaju teškoće u ostvarivanju kvalitetnih odnosa, u razvoju samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

Gdje sve možemo pomoći

Područja rada

Dob
• radimo s djecom od navršene 4. godine nadalje, mladima i roditeljima
Razvojna psihopatologija
• somatizacija i psihosomatske tegobe
• deficit pažnje i hiperkinetski poremećaj
• anksioznost
• depresivnost
• reakcije na stres i traumu (strahovi, tikovi)
Pedijatrijska psihologija
• poremećaji prehrane
• abdominalne boli
• dijabetes
• astma
• glavobolje
Problemi u učenju
• dyslexia
• dysgraphia
• dyscalculia
• specifične poteškoće pamćenja i učenja

Naglašena problematika

+ Poremećaj iz spektra autizma

ADOS dijagnostika, savjetovanje roditelja i tretman djece

+ Perfekcionizam

dijagnostika, razlikovanje adaptivnog i maladaptivnog oblika

+ Darovitost

identifikacija, tretman emocionalnih i socijalnih tegoba u prilagodbi

+ Profesionalno usmjeravanje

za djecu koja su bila uključena u obradu ili rad u našem Centru

Osnovno načelo

Stručnost

Osnovno načelo

Stručnost

 • Preporuke za radionice +

  • Skupina je gotovo redovito stabilnog broja i nepromjenjiva u tijeku jednog polugodišta.

  • Skupina ima istu voditeljicu i suvoditelja/suvoditeljicu u tijeku cijelog polugodišta.

  • Dinamika od individualnog do skupnog rada ovisi o problematici i o kvaliteti suradnje djeteta i roditelja s voditeljicom skupine.

  • Moguća su maksimalno dva izostanka s radionica uz prethodnu objektivnu ispriku. Trećim neopravdanim izostankom dijete se isključuje iz daljnjeg skupnog rada.

  • Individualne povratne informacije roditeljima o dječjem radu ne daju se neposredno nakon radionice, pred drugom djecom i drugim roditeljima već u terminu koji roditelj može zatražiti i dogovoriti u tajništvu.

  • Teme radionica moguće je oblikovati i prema trenutnim potrebama djeteta ukoliko nas roditelj o njima obavijesti email porukom prije radionice, a najkasnije dan prije termina radionice do 18 sati.

dodatni programi

• Edukacijske radionice za roditelje djece sa specifičnim teškoćama u razvoju i učenju
• Edukacija stručnjaka na temu “Diferencijalna dijagnostika”
• Paralelne radionice i radionice “Roditelj – dijete”
• Trening ovladavanja ispitnom anksioznošću
• Trening iskazivanja emocija
• Trening samokontrole

Posebni programi

• Mentorstvo
• Pomoć u učenju Metodom učenja u pet koraka
• Škola za roditelje

Edukacijske radionice

Edukacijske radionice

• Perfekcionizam
• Specifične teškoće pamćenja i učenja
• Poremećaj socijalizacije i iskazivanja emocija
• Generacije 21. stoljeća - izazovi u komunikaciji i odgoju

Ova stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.